• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
港澳台外

邳州吴氏宗谱续修序7

时间:2020-01-27 21:59:39   作者:谢福球   来源:   阅读:11145   评论:0
内容摘要: 吾国民族素重法周有宗人庶子之官汉有兰台金匮之令晋魏以降有五品中正之设均以此序门第公选举通婚媾焉此在卢王谢诸著姓所以见重于当时也唐书仅有宰相世系表而平民之族厥焉不详宗法遂废有宋欧阳氏苏氏淑焉优之知大宗之不可恢复也乃创小宗之法自吾身而上推之考其确能真知者为始祖凡远代达人不得详......
吾国民族素重法周有宗人庶子之官汉有兰台金匮之令晋魏以降有五品中正之设均以此序门第公选举通婚媾焉此在卢王谢诸著姓所以见重于当时也唐书仅有宰相世系表而平民之族厥焉不详宗法遂废有宋欧阳氏苏氏淑焉优之知大宗之不可恢复也乃创小宗之法自吾身而上推之考其确能真知者为始祖凡远代达人不得详其世系即厥略焉以昭其慎学者宗之率知奉其始迁之祖以为宗虽乡邑错处支派纷蕃而存真传信一洗攀附之陋习收敦睦之实效俾族姓而生尊祖敬宗之心于不敢忘夫物本乎天人本乎祖古之人所以修其宗庙明其堙祀怆春露而惕秋霜也孝子慈孙可不于此致谨乎哉自歧学炫其谬说有创废姓者有倡公祖者违反古谊卒之务华忘实舍本逐末凡朋齐宾党酬酢婚丧庆贺诸端莫不竞尚虚靡独于先世图牒所详前人邱墓所在漠不关心呜呼本之不植末将焉附吾国民族所以保世滋大绵延不绝者宗法观念未忘也其所以漫若散沙难以振兴者宗法思想薄弱也谱雇可忽乎哉外祖吴氏居古邳北之二龙山五百有余岁矣代有闻人蔚为族望前清捻匪乱时有圣川公者余之舅氏也董率乡人筑葛峄山寨以御寇全活生命无算父老至今称之咸以为天生英伟保障地方而不知其渊源有自来也庚午仲春回里墓祭旋省视外祖墓其孙 香五明经 考臣茂才续修宗谱索叙于佘佘曰君等学识渊博声闻素著正所谓明世者也顾问叙于余哉余受而读之知墨谱由 翰周公创于明嘉靖末年嗣有 志林 宗山 作屏 圣川等公按次续修义法欧阳苏氏不敢旁征远引详实谨严足为世范有明肇兴佘外家始祖次支 秀公时亦官徐姑不俱论长支 掌公为太祖指挥使奉命北征驻节下邳游塔山即今之二龙山爱其山林景胜遂卜居焉世继其美支分派别源流井然其间能孝弟而诚悫者奖励之不肖者劝惩之祖德先泽炳耀乡闾于以知吴氏之从来益远且大宜子孙之继志述事克承前烈也呜呼世运之隆也使芸芸族姓皆效吴氏详其谱以明伦纪将见宗支注世次明若者吾之尊辈焉若者吾之等侪焉若者吾之卑属焉今之蕃庶其始乃一人之身也喜有贺而优有吊耳其名而思其谊则人人亲其亲长其长共致敦睦宏规而吾国民族主义不难恢复即世界和平亦堪实现岂止吴姓之善教己耶斯谱之修义至伟而效至著不惟吴氏宗祖在天之灵可以无憾而后人水源木本之思亦得永传于无穷矣佘幸外祖家声得以丕振犹钦 香五 考臣两君能图其远大也是为叙民癸酉年 季春月 淮海男子 省法判员 谢福球 谨撰


相关评论

华夏吴氏网QQ交流群:85987924   站长QQ:116539779   吴氏网公众号:cwu2015     世界吴氏公众号:worldwucom

  粤ICP备13015218号