• WAP手机版 保存到桌面加入收藏设为首页
华东地区

社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21)

时间:2020-01-28 00:15:53   作者:吴社卿   来源:   阅读:10592   评论:0
内容摘要:社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21)2011-10-21 14:38:57|分类: 社峰谱世系5集卷 |标签:世系、肇鲲、兆骏、 |字号大中小订阅 图一: ◆【家族直系(近血缘)成员信息】 『第17代』男 〖宣47名肇鲲字尔化号友庵 ── 基本信息〗 生身父母:成146......

社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21)  

2011-10-21 14:38:57|  分类: 社峰谱世系5集卷 |  标签:世系、  肇鲲、  兆骏、   |字号 订阅

图一:
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第17代』男
 〖宣47名肇鲲字尔化号友庵 ── 基本信息〗
 生身父母:成146名应夏
 出生日期:崇祯戊寅年8月11日
 去世日期:康熙庚寅年2月12日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖胡氏3子 ── 基本信息〗
 出生日期:崇祯丙子年10月初4日
 去世日期:康熙甲午年11月30日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明14名纹字波澄 ── 基本信息〗
 生身父母:宣47名肇鲲
 出生日期:顺治乙未年9月初4日
 去世日期:雍正辛亥年12月初7日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖赵氏5子女1适诸葛 ── 基本信息〗
 出生日期:顺治丁酉年5月初8日
 去世日期:雍正乙卯年9月18日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显2名铿字佩鸣 ── 基本信息〗
 生身父母:醇
 出生日期:康熙丙子年二月十二日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖赵氏无出继氏1子〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆48名福弟早亡 ── 基本信息〗
 生身父母:铿
 出生日期:乾隆丁卯年8月14日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显11名A字济鸣无传 ── 基本信息〗
 生身父母:醇
 出生日期:康熙甲申年三月初二日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖叶氏〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显19名锌字金声无传 ── 基本信息〗
 生身父母:醇
 出生日期:康熙丁亥年十月十六日
 〔特别信息〕出外无踪
图二: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿6名k字子均无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明14名纹字波澄
 出生日期:康熙戊午年9月24日
 去世日期:康熙乙未年正月初3日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿14名プ肿尤饰薮 ── 基本信息〗
 生身父母:明14名纹字波澄
 出生日期:康熙癸亥年3月初10日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿29潮字子招无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明14名纹字波澄
 出生日期:康熙丁卯年6月21日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿36名沼字于采无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明14名纹字波澄
 出生日期:康熙己巳年5月16日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明26名绪原名都 ── 基本信息〗
 生身父母:宣47名肇鲲
 出生日期:顺治庚子年10月14日
 去世日期:康熙乙卯年3月16日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏无传〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明86名纬字治臣 ── 基本信息〗
 生身父母:宣47名肇鲲
 出生日期:康熙辛亥年6月初3日
 去世日期:乾隆辛未年10月26日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖胡氏5子女1适长乐金 ── 基本信息〗
  出生地:厚仁胡
 出生日期:康熙庚戌年9月初1日
 去世日期:乾隆庚午年9月24日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿34名池字翰居无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明86名纬字治臣
 出生日期:康熙己巳年5月15日
 去世日期:雍正庚戌年9月30日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿48名字清兮无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明86名纬字治臣
 出生日期:康熙壬申年4月30日
 去世日期:乾隆己未年12月11日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿122名W字子凡无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明86名纬字治臣
 出生日期:康熙辛巳年10月14日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿141名字宗源 ── 基本信息〗
 生身父母:明86名纬字治臣
 出生日期:康熙癸未年11月13日
 去世日期:乾隆辛巳年8月24日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖氏1子1女适厚伦胡〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显276名永隆早夭 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆庚申年正月廿八日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿186名洲字昆源无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明86名纬字治臣
 出生日期:康熙戊子年正月29日。
图三: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第17代』男
 〖宣94名肇腾字尔云号瑞庵 ── 基本信息〗
 生身父母:成146名应夏
 出生日期:顺治丙戌年11月27日
 去世日期:康熙庚子年7月24日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖凌氏早亡继叶氏2子女1适梨塘下 ── 基本信息〗
 出生日期:顺治戊子年7月22日
 去世日期:康熙己亥年5月16日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明77名绮原名绂 ── 基本信息〗
 生身父母:宣94名肇腾
 出生日期:康熙庚戌年2月16日
 去世日期:乾隆己未年4月初8日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖凌氏3子女1适叶 ── 基本信息〗
  出生地:下凌
 出生日期:康熙己酉年4月初10日
 去世日期:雍正己酉年3月11日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿24名字子瑞 ── 基本信息〗
 生身父母:明77名绮原名绂
 出生日期:康熙丙寅年8月18日
 去世日期:雍正癸丑年4月初7日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖胡氏早亡继张氏2子1女适仁塘沈〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显110名发钟字茂开无传 ── 基本信息〗
 生身父母:懿24名
 出生日期:康熙壬寅年十一月廿七日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显142名允镇字万开无传 ── 基本信息〗
 生身父母:懿24名
 出生日期:雍正丙午年十月十五日
 去世日期:乾隆甲午年四月初九日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿38名阶肿愉ㄎ薮 ── 基本信息〗
 生身父母:明77名绮原名绂
 出生日期:康熙己巳年9月初10日
 去世日期:雍正癸丑年3月22日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏1女适莲塘何 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙丁卯年10月初2日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿49名涛字子澜 ── 基本信息〗
 生身父母:明77名绮原名绂
 出生日期:康熙壬申年7月初8日
 去世日期:雍正癸丑年4月25日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖江氏1子女2长适叶家坞次适莲塘 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙癸酉年6月29日
 去世日期:雍正庚戌年9月29日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显132名发镜无传 ── 基本信息〗
 生身父母:涛
 出生日期:雍正乙巳年七月廿七日
 去世日期:乾隆壬申年正月初二日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明230名辐字沛臣 ── 基本信息〗
 生身父母:宣94名肇腾
 出生日期:康熙戊辰年正月15日
 去世日期:乾隆丁巳年2月13日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖胡氏1子女2长适厚伦胡次胡麻车 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙戊辰年11月20日
 去世日期:乾隆戊辰年3月21日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿188名湘字楚泉无传 ── 基本信息〗
 生身父母:明230名辐字沛臣
 出生日期:康熙己丑年4月21日
 去世日期:乾隆辛卯年8月26日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖翁氏3子1女适张后园徐 ── 基本信息〗
 出生日期:雍正庚戌年4月初7日
 去世日期:乾隆戊申年11月初8日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显428名广芳字惟桂 ── 基本信息〗
 生身父母:湘
 出生日期:乾隆辛未年五月十一日
 去世日期:嘉庆戊寅年二月十九日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖氏1子〗
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆437名祖唐殇 ── 基本信息〗
 生身父母:广芳
 出生日期:乾隆丙午年5月初7日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显666合元字申点 ── 基本信息〗
 生身父母:湘
 出生日期:乾隆庚寅年十一月初八日
 去世日期:嘉庆乙亥年六月廿三日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆乙未年六月十六日
 去世日期:乾隆辛亥年十二月初十日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显700名起高字惟[点 ── 基本信息〗
 生身父母:湘
 出生日期:乾隆癸未年七月廿二日
 去世日期:嘉庆庚辰年正月初八日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖氏三女〗
图四: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第17代』男
 〖宣127兆骏字尔良号瑞山(25) ── 基本信息〗
 生身父母:成146名应夏
 出生日期:顺治辛卯年12月13日
 去世日期:康熙戊子年5月初8日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏2子女1适莲湖戴 ── 基本信息〗
 出生日期:顺治辛卯年9月17日
 去世日期:康熙丙申年8月25日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明106名r字韬成 ── 基本信息〗
 生身父母:宣127兆骏
 出生日期:康熙乙卯年正月28日
 去世日期:乾隆甲戌年2月初10日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖童氏继戴氏又继徐氏无出2子 ── 基本信息〗
  出生地:溪童
 通讯地址:(戴康熙癸亥年8月26日生)
 网络信息:康熙庚寅年7月13日终
 出生日期:康熙戊午年正月22日
 去世日期:康熙癸未年3月初8日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿118名国溶字定泉 ── 基本信息〗
 生身父母:明106名r字韬成
 出生日期:康熙辛巳年5月30日
 去世日期:乾隆庚午年9月14日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖姚氏3子以次子继国泓后3女 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙甲申年正月初1日
 去世日期:乾隆
 〔特别信息〕长适厚伦翁,次适塘下江,幼适邶村。
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显140名踝侄升 ── 基本信息〗
 生身父母:国
 出生日期:雍正丙午年八月十三日
 去世日期:乾隆壬子年四月初三日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖徐氏1子1女 ── 基本信息〗
 出生日期:雍正甲寅年十二月十九日
 去世日期:乾隆乙卯年五月廿三日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆166名祖发字超预无传 ── 基本信息〗
 生身父母:聱
 出生日期:乾隆辛巳年12月17日
 去世日期:道光庚寅年4月19日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖翁氏继龚氏 ── 基本信息〗
 通讯地址:(乾隆癸巳年2月11日生)
 网络信息:道光癸卯年4月初2日终
 出生日期:乾隆癸巳年10月初9日
 去世日期:嘉庆丁巳年5月16日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显313名昊殇 ── 基本信息〗
 生身父母:国溶
 出生日期:乾隆癸亥年二月十七日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿149名国泓字宗泉 ── 基本信息〗
 生身父母:明106名r字韬成
 出生日期:康熙乙酉年4月20日
 去世日期:乾隆庚午年5月初10日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏以国溶次子为嗣 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙己丑年2月19日
 去世日期:乾隆戊辰年12月初9日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显198名瞀字东昂无传 ── 基本信息〗
 生身父母:国溶
 出生日期:雍正壬子年十二月十七日
 去世日期:乾隆戊戌年二月初四日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第18代』男
 〖明180名绍字继臣号为可/////// ── 基本信息〗
 生身父母:宣127兆骏
 出生日期:康熙癸亥年闰6月18日
 去世日期:乾隆庚午年正月初6日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏继高氏又继蒋氏3子女2 ── 基本信息〗
 通讯地址:(高氏康熙甲子年12月19日)
 网络信息:雍正丙午年10月初2日
 出生日期:康熙庚申年2月17日
 去世日期:康熙己丑年8月20日
 〔特别信息〕长适藕塘次诸葛。
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿169名国涵字思纯号率真 ── 基本信息〗
 生身父母:明180名绍
 学历职业:治书经邑庠生
 出生日期:康熙丙戌年11月初2日
 去世日期:乾隆丙子年8月22日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖戴氏3子1女适诸葛 ── 基本信息〗
 出生日期:康熙戊子年10月20日
 去世日期:乾隆壬申年12月14日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显170名白止庹蘸湃菡 ── 基本信息〗
 出生日期:雍正庚戌年二月廿六日
 去世日期:乾隆乙巳年十月廿六日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏1子(世下P149) ── 基本信息〗
 出生日期:雍正乙卯年九月十三日
 去世日期:乾隆庚子年八月廿七日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆93名祖寿(大椿)字彭年号延益 ── 基本信息〗
 学历职业:邑廪膳生
 出生日期:乾隆甲戌年3月初4日(1754)
 去世日期:嘉庆甲戌年8月13日(1814)
 〖穆93名祖寿(大椿)字彭年号延益 ── 个人简介〗
 个人简介……延益吴公传
公讳大椿,字彭年,一字延益。生而岐嶷,寡兄弟,父容斋公命无集举子业,学为贾。叔日章公深爱之,以族有性之师,好启迪后进,劝令从之学。以故公读书发愤,谓前程苟有望,非惟为亲光显,并有以报叔也。弱冠后,即受知於督学彭芸楣先生,自是试辄前列,顾厄於闱试竟不克,一掇巍科,逮秉家政,日应事皆井井有条,训子┎煌馇诮鞫字,御下严而恕门庭之内规矩。截然,公自揣久疏於帖括,即应岁科试,不过循行故事耳。乃臀潘芝轩宗师所知,饩於庠名噪甚识者,佥服公之学识,有素始克有此获也。而公自视若甚,有歉於心矣。生平寡言笑,慎交游,以从事性之师十年,师无后言之每为泪下,岁必一再祭埽其墓,其执弟子礼有如此。晚年,清厘先代祀产,开浚祖墓前池塘,均不辞劳谇,至若为族祠成冬祭会,与夫修辑谱系中,不获竟其事而殁,夫亦可见公之为人矣。今春介堂兄即公弟也,以族中文会,课艺谬请评阅,鸵怨传,请予遂知公行实。惜公为文皆散佚无存稿,徒以介堂所言者付之想像而巳,又安能罄公之为人也哉。
赐进士出身内阁中书前山东莱阳县知县云山掌教芑泉王恩注顿首拜撰
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖方氏3子俭房派文富房P8-7-76) ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆乙亥年12月21日
 去世日期:道光辛丑年6月初3日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显200名升字光盛号曙堂 ── 基本信息〗
 出生日期:雍正癸丑年三月初三日
 去世日期:乾隆壬子年三月廿三日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖戴氏继高氏4子女1 ── 基本信息〗
 通讯地址:(高乾隆癸亥年十一月廿八日生)
 网络信息:乾隆壬子年闰四月初三日终
 出生日期:乾隆丙辰年十月廿二日
 去世日期:乾隆戊寅年八月初六日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆162名祖庆讳大荣字尚一 ── 基本信息〗
 生身父母:升
 出生日期:乾隆辛巳年9月13日
 去世日期:道光甲午年11月20日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖胡氏继夏氏1子 ── 基本信息〗
 通讯地址:(乾隆己丑年8月初4日生)
 网络信息:道光辛卯年2月28日终
 出生日期:乾隆辛巳年10月15日
 去世日期:乾隆甲辰年闰3月初9日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆269名祖年字铿载 ── 基本信息〗
 生身父母:升
 学历职业:治五经邑庠生
 出生日期:乾隆己丑年8月17日
 去世日期:道光丁亥年12月27日
 〔特别信息〕公潜心举业,一日谋数艺如宿构雅善堪舆,有隹山水虽百里不以远辞,丙辰内阁中书王苠泉先生曾书古人少文远游事一则相赠,平生守负率直,崇俭敦朴行己律身,纤毫不苟,日惟执经课子,著有明雅书楼读箴,并拟梧冈春霁,寻芳诗稿,皆未樟梓.
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖徐氏继翁氏又黄氏4子女2 ── 基本信息〗
  出生地:登胜
 通讯地址:(翁氏乾隆丁酉年5月29日生)
 网络信息:嘉庆庚午年9月初7日终
 出生日期:乾隆己丑年9月14日
 去世日期:嘉庆乙丑年闰6月29日
 〔特别信息〕黄氏乾隆己亥年12月22日生嘉庆己卯年2月初9日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆318名祖屺字少瞻号涉旃 ── 基本信息〗
 生身父母:升
 出生日期:乾隆乙未年11月12日
 去世日期:道光庚子年4月初1日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖方氏继黎氏4子女2 ── 基本信息〗
 通讯地址:(乾隆乙巳年8月23日生)
 出生日期:乾隆己亥年7月25日
 去世日期:嘉庆丙子年4月初4日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆362名祖屿字海州殇 ── 基本信息〗
 生身父母:升
 出生日期:乾隆庚子年6月初8日
 去世日期:乾隆乙卯年12月24日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显264名ㄗ秩照 ── 基本信息〗
 生身父母:懿169名国涵
 出生日期:乾隆戊午年八月初二日
 去世日期:乾隆壬子年三月十四日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖徐氏1子 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆癸亥年十一月廿六日
 去世日期:道光己丑年二月廿五日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆234名祖岳字景高号仰之 ── 基本信息〗
 生身父母:蝻
 学历职业:太学生
 出生日期:乾隆丁亥年12月初9日
 去世日期:道光壬午年2月11日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏继张氏又继徐氏10子女2 ── 基本信息〗
  出生地:莲湖何
 通讯地址:(张氏乾隆壬辰年11月27日生)
 网络信息:嘉庆己巳年4月18日终
 出生日期:乾隆丁亥年8月21日
 去世日期:乾隆己酉年8月11日
 〔特别信息〕徐氏乾隆甲辰年4月23日生,道光庚戌年5月初9日终。
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿323名国泽字惠普号在田 ── 基本信息〗
 生身父母:明180名绍
 出生日期:康熙庚子年正月11日
 去世日期:乾隆壬子年3月20日
 〔特别信息〕先於乾隆庚戌年  恭遇万寿恩赐养老米帛。
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖童氏3子1女适登胜徐 ── 基本信息〗
  出生地:择基
 出生日期:康熙丙申年3月13日
 去世日期:乾隆辛亥年正月26日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显300名昕字耀开 ── 基本信息〗
 生身父母:国泽
 出生日期:乾隆辛酉年十一月十九日
 去世日期:乾隆壬子年闰四月廿二日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖赵氏3子女2 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆庚申年四月初四日
 去世日期:嘉庆壬申年七月廿五日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆248名祖顺殇 ── 基本信息〗
 生身父母:昕
 出生日期:乾隆戊子年9月28日。
图五: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆313名彭庚字鹤筹 ── 基本信息〗
 生身父母:昕
 出生日期:乾隆乙未年正月21日
 去世日期:嘉庆癸酉年11月14日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆341名庆寿字鹤南无传 ── 基本信息〗
 生身父母:昕
 出生日期:乾隆己亥年正月11日
 去世日期:嘉庆戊辰年2月24日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显413名]字耀升 ── 基本信息〗
 生身父母:国泽
 出生日期:乾隆庚午年六月十三日
 去世日期:乾隆壬子年三月廿三日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖叶氏1子 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆丙戌年二月廿九日
 去世日期:道光乙酉年九月十七日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆449名庆福字锡五 ── 基本信息〗
 生身父母:显413名]
 出生日期:乾隆丁未年8月初1日
 去世日期:咸丰丙辰年9月初2日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖童氏1子 ── 基本信息〗
 出生日期:嘉庆戊午年9月27日
 去世日期:道光癸巳年闰九月初六日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显466名易字孔赞 ── 基本信息〗
 生身父母:国泽
 出生日期:乾隆甲戌年正月初三日
 去世日期:道光癸未年八月廿五日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖方氏4子 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆癸巳年十二月十九日
 去世日期:嘉庆甲子年十二月初五日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆611名恒寿字鹤年无传 ── 基本信息〗
 生身父母:易
 出生日期:乾隆辛亥年10月初10日
 去世日期:嘉庆丙子年5月初8日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆676名怀寿字德年 ── 基本信息〗
 生身父母:易
 出生日期:嘉庆丙辰年3月初2日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖包氏继徐氏1子女1 ── 基本信息〗
 通讯地址:(徐嘉庆戊辰年4月27日)
 出生日期:嘉庆丁卯年9月17日
 去世日期:道光庚子年11月27日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆743名恺寿字丰年无传 ── 基本信息〗
 生身父母:易
 出生日期:嘉庆庚申年2月26日
 去世日期:道光庚子年正月初1日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆804名悦寿字瑞年无传 ── 基本信息〗
 生身父母:易
 出生日期:嘉庆癸亥年正月27日
 去世日期:咸丰乙卯年9月17日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖方氏 ── 基本信息〗
 出生日期:嘉庆丁丑年8月11日
 去世日期:咸丰辛酉年终
图六: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第19代』男
 〖懿391名国澜字惠安号静庵 ── 基本信息〗
 生身父母:明180名绍
 学历职业:邑乡饮宾
 出生日期:雍正乙巳年3月初3日
 去世日期:嘉庆己未年10月20日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖范氏无出继叶氏8子1女适西郊 ── 基本信息〗
  出生地:范院坞
 通讯地址:(叶氏雍正癸丑年6月初10日生)
 网络信息:嘉庆壬申年7月16日终
 生身父母:范尔荣
 出生日期:雍正癸卯年2月初10日
 去世日期:乾隆己巳年3月14日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显421名时字允传号雉山 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 出生日期:乾隆庚午年十二月初六日
 去世日期:嘉庆庚午年七月初三日
 〔特别信息〕治诗经邑庠生,
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖氏4子以次子继?后 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆己巳年六月廿二日
 去世日期:嘉庆己卯年六月二十日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆270名祖仁字士居号居仁 ── 基本信息〗
 生身父母:时
 出生日期:乾隆己丑年7月初5日
 去世日期:嘉庆壬午年5月21日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖方氏生一子殇女一适龚村 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆辛卯年8月22日
 去世日期:嘉庆丁卯年6月11日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆330名祖志字士尚号尚志 ── 基本信息〗
 生身父母:时
 出生日期:乾隆丁酉年7月26日
 去世日期:道光乙巳年5月初1日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖叶氏2子女4 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆庚子年9月18日
 去世日期:道光庚戌年5月13日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆417名祖轩字会嘉号礼门 ── 基本信息〗
 生身父母:时
 学历职业:乡饮宾
 出生日期:乾隆甲辰年9月11日
 去世日期:咸丰壬子年正月19日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏4子女3 ── 基本信息〗
  出生地:前溪头
 出生日期:嘉庆丙辰年11月初5日
 去世日期:咸丰辛酉年终
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显607名j字廷r号慎乃 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 学历职业:治五经邑庠生
 出生日期:乾隆丁丑年十月廿七日
 去世日期:道光甲辰年八月十九日
 〔特别信息〕公自幼矢志力学,设帐教读,成就族中后学甚多,年六旬后晨起必读太上感应篇,文帝阴隙文数十遍.虽至捐舍之年犹未尝扶杖而行也.
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖夏氏继高氏续范氏4子女1 ── 基本信息〗
 通讯地址:(高氏乾隆庚辰年二月初七日生)
 网络信息:嘉庆丁卯年十一月初三日终
 出生日期:乾隆甲咸年七月廿二日
 去世日期:乾隆己亥年十月廿六日
 〔特别信息〕范氏乾隆乙酉年六月廿四日生,咸丰甲寅年三月十八日终
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆366名祖信字泰顺 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆庚子年7月30日
 去世日期:同治丙寅年正月初6日
 〔特别信息〕享寿87岁先於同治元年恭遇覃恩赐九品衔。
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖叶氏继胡氏1子女3 ── 基本信息〗
 通讯地址:(乾隆丁未年6月初10日生)
 网络信息:道光庚子年11月初3日终
 出生日期:乾隆癸卯年2月29日
 去世日期:嘉庆乙丑年正月17日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆441名祖彭字东汇又字泰萃 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆丙午年8月26日
 去世日期:道光庚戌年9月29日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖徐氏继黄氏2子1女 ── 基本信息〗
  出生地:樟林
 通讯地址:(嘉庆乙丑年8月22日生)
 网络信息:同治癸亥年3月22日终
 出生日期:乾隆丙午年正月25日
 去世日期:嘉庆辛未年4月初9日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆482名祖德字泰新号殚文 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆戊申年12月11日
 去世日期:咸丰辛酉年殉难
 〔特别信息〕公向在东邑湖头陆庄开设叶铺兼习岐黄术三十余年,平生信义交人,粼村皆敬之,蒙诸友将公柩葬彼处谓其质朴至诚之公也。
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖徐氏1子女2长适登胜徐次适诸葛 ── 基本信息〗
  出生地:孟塘
 出生日期:嘉庆己未年5月初9日
 去世日期:同治壬戌年9月11日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆628名祖武字泰佑号玉阶 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆癸丑年2月17日
 去世日期:同治壬戌年终
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖邵氏2子殇女2长殇次适姚村 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆癸丑年9月初2日
 去世日期:道光戊申年10月18日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显647名景字望山 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 出生日期:乾隆己卯年十二月十一日
 去世日期:嘉庆己卯年九月初十日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖梅氏(坂田)1子 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆丁丑年四月初二日
 去世日期:道光甲申年闰七月廿五日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆631名祖贵字品崇号芝轩 ── 基本信息〗
 生身父母:景
 出生日期:乾隆癸丑年4月29日
 去世日期:嘉庆丙子年8月初1日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖叶氏1子 ── 基本信息〗
  出生地:里叶
 生身父母:叶鸣冈
 出生日期:乾隆己酉年12月初10日
 去世日期:道光戊子年2月20日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显692名_字介明 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 出生日期:乾隆壬午年十月十四日
 去世日期:咸丰丙辰年正月廿一日
 〔特别信息〕享寿95岁,先於道光廿五年恭遇覃恩,赐八品职衡
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖张氏继祝氏2子女1 ── 基本信息〗
 通讯地址:(祝乾隆乙酉年九月初七日生)
 网络信息:乾隆乙卯年十月初二日
 出生日期:乾隆己卯年正月廿二日
 去世日期:乾隆辛亥年十二月初三日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆447名祖贤字右锷号归正 ── 基本信息〗
 生身父母:显692名_
 出生日期:乾隆丁未年2月30日
 去世日期:道光丙戌年9月23日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏1子女2 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆壬子年6月23日
 去世日期:道光戊戌年正月13日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆498名祖让字士敬 ── 基本信息〗
 生身父母:显692名_
 出生日期:乾隆庚戌年正月20日
 去世日期:咸丰己未年终
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏2子女1适山童 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆庚戌年10月16日
 去世日期:咸丰辛酉五月
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖名奴才殇 ── 基本信息〗
 生身父母:显720名J字遇中
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆626名祖皋字秉泰 ── 基本信息〗
 生身父母:煦
 出生日期:乾隆癸丑年正月初八日
 去世日期:道光庚子年10月14日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖张氏2子以三弟祖佑次子为嗣 ── 基本信息〗
  出生地:兰塘张
 出生日期:乾隆辛亥年7月初8日
 去世日期:咸丰戊午年终。
图七: 
社峰谱17-21世下族积庆堂文富房、(21) - wuyan8884876 - wuyan8884876的博客

 ◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显792名殇 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 出生日期:乾隆己丑年十月十三日

◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显812名+哕字ヂ ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 出生日期:乾隆辛卯年十月初一日
 去世日期:乾隆壬子年二月廿四日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏以时次子为嗣 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆甲申年九月廿九日
 去世日期:道光癸巳年四月廿一日
 〔特别信息〕道光十三年以氏节孝由县汇详请旌建坊,崇祀邑城节孝祠.
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆287名祖义字士由号亲义 ── 基本信息〗
 生身父母:时
 出生日期:乾隆辛卯年11月21日
 去世日期:道光乙巳年2月27日
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖何氏2子女1适下徐 ── 基本信息〗
  出生地:社溪
 出生日期:乾隆癸巳年11月24日
 去世日期:道光癸未年5月22日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第20代』男
 〖显862名煦(长福)字丽春号景霞 ── 基本信息〗
 生身父母:国澜
 学历职业:太学生
 出生日期:乾隆甲午年十月初十日
 去世日期:咸丰癸丑年十月初八日
 〔特别信息〕咸丰元年恭遇覃恩赐九品衡
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏3子女3以长子继午后 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆壬辰年二月十八日
 去世日期:咸丰乙卯年六月十六日
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆764名祖和字效敬号理堂 ── 基本信息〗
 生身父母:煦
 出生日期:嘉庆庚申年11月14日
 去世日期:咸丰辛酉年5月日被掳
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏1子女1适诸葛诸葛标 ── 基本信息〗
 出生日期:乾隆乙卯年5月25日
 去世日期:咸丰戊午年
◆【家族直系(近血缘)成员信息】
 『第21代』男
 〖穆908名祖佑字效且号吉人 ── 基本信息〗
 生身父母:煦
 出生日期:嘉庆丁卯年12月13日
 去世日期:咸丰辛酉年五月被掳
◆【配偶信息】
◇妻:
 〖诸葛氏3子长殇以次子继长兄后 ── 基本信息〗
 通讯地址:(夏氏道光癸未年12月初2日生)
 网络信息:同治壬戌年终
 生身父母:诸葛裕
 出生日期:嘉庆甲子年11月初1日
 去世日期:道光辛丑年2月28日。


相关评论

华夏吴氏网QQ交流群:85987924   站长QQ:116539779   吴氏网公众号:cwu2015     世界吴氏公众号:worldwucom

  粤ICP备13015218号